Řecké památky

Dovolená Řecko

Heraklion je největší a také hlavní město Kréty. Heraklion byl založen Saracény roku 824 n. l.. Návštěvníci z jiných zemí zde mohou přistát na mezinárodním letišti Nikos Kazantzakis. V blízkosti Heraklionu se nachází minojské sídlo Knossos.

Knossos je nejvýznamnějším archeologickým nalezištěm doby bronzové na Krétě a pravděpodobným náboženským a politickým centrem Minoanů byl Knossos (Κνωσός). Památky Knossu byly od základu zrestaurovány a i blízké poloze k Heraklionu patří k často navštěvovaným turistickým cílům.

Gortyn, další z archeologických míst v blízkosti 45 km od Heraklionu. V dobách Říma hlavní město Kréty bylo obydleno cca 3000 let př. n. l. a zažilo razantní rozkvět v Minojské éře. Srdcem římského Gortynu je Praetorium, sídlo guvernéra. V blízkosti najdete ruiny římských lázní, Apollův chrám i chrám egyptských božstev.

Chania (Χανιά) leží na severozápadě Kréty a s populací 50.000 obyvatel patří k nejhustěji osídleným oblastem Řecka. Historie Chanie sahá až k Minoanům. Město je rozděleno na starou část, v blízkosti starého přístavu, a větší moderní část. Historická Chania má i přes silné bombardování v 2. sv. válce stále co nabídnout – mimo jiné zbytky benátského opevnění, náměstí Eleftherios Venizelos (Syntrivani), židovskou čtvrť (Evraiki/Ovraiki), úzké uličky a kouzelné budovy přebudované na hotely, restaurace a obchody. Chania na Wikipedii (en)

Arkadi Rethymno (Ρέθυμνο), vzniklo již ve starověku a zažilo další rozmach po dobytí benátčany. Většina zdejších památek se datuje od 16. století, a to např. zámek Fortetza, mešita Neratze, náměstí Piazza Rimondi a další. Východně od Rethymna naleznete klášter Arkadi, symbol odporu proti Turkům. Tisícovka obránců včetně žen i dětí zde zapálila prachárnu a zabila tak nejen sebe, ale i tisíce tureckých útočníků.

Ostrov Spinalonga (Kalidon) patří k dalším odkazům Benátčanů. Ti si vyložili řecký název STIN ELOUNDA (na cestě k Eloundě) jako SPINA LONGA – velký trn. Spinalonga původně patřila k poloostrovu Kolokitha než byla uměle oddělena od pevniny roku 1526 benátčany. Spinalonga byla od nejrannějších dob opevněna. K současným atrakcím ostrova patří hradby, oblázkové pláže, ale také – již opuštěné – leprosárium. Lodě na Spinalongu vyráží každý den jak z Eloundy tak z Agios Nikolaos.

Laguna Balos okouzluje svými bílými písky a tisíci skořápkami mořských živočichů. V mělké zátoce je velmi teplá voda. Jemné bahno mořského dna protéká mezi prsty, což nemusí každému připadnout příjemné a bahýnko s sebou příležitostně nese i silný zápach. Dále od pláže se vše mění, voda je krystalicky čistá a výborná pro šnorchlování. Výhodou je i možnost bezplatného kempování. Na pláž se dostanete lodí z Kastelli nebo vozem s náhonem obou náprav.

Klášter Preveli se skládá ze dvou hlavních komplexů budov, ruin kláštera Svatého Jana Křtitele a funkčního kláštera Svatého Jana Teologa. Kláštery založil feudál Prevelis během okupace Kréty Benátskou Republikou a rozšiřovalo se v průběhu několika století. Podobně jako další kláštery i ty v Preveli se staly centrem odboje proti Turkům. Horní klášter je zčásti přístupný turistům a ukazuje jim mnohé náboženské relikvie a ikony.

V oblasti Frangokastello (Φραγκοκάστελλο) na jižním pobřeží Kréty objevíte zámek a roztroušené osídlení. Zámek vystavěli Benátčané v letech 1371-74 jako pevnost na obranu proti rebelům a pirátům a na ochranu statků bohatých Benátčanů. Zámek je jednoduché čtvercové koncepce se strážní věží v každém rohu. Budovy uvnitř opevnění byly vystavěny během turecké okupace. Pláže Frangokastella jsou rozsáhlé, písečné a pozvolna spadající a každoročně vítají nevelké množství turistů.

Přístavní město Malia láká bohatými archeologickými nálezy i svým nočním životem. Turistický resort je plný hotelů, restaurací, prodejen suvenýrů, barů a nočních klubů. Pozůstatky minojského osídlení leží 3 km východně a pokrývají plochu jednoho čtverečního kilometru. Palác Malia zničilo zemětřesení již v pozdní době bronzové – podobně jako Knossos a další místa – nicméně byl znovu obnoven a většina současných ruin pochází z druhé fáze výstavby.

Starověké město Phaistos bylo osídlováno od roku 4000 př. n. l.. Palác Phaistos zničilo zemětřesení v pozdní době bronzové, ale podobně jako v Málii byl později přestavěn. Archeologické vykopávky odkryly mnoho artefaktů písma Linear A a barvených hliněných nádob imitujících kov.